torsdag 9 augusti 2007

SSU - mer kompromiss, mindre konflikt

Har precis kommit tillbaka från ett lunchseminarium med Klas Gustavsson, Nisha Besara, Tage G. Pettersson och SSU:s Jytte Guteland. Klas och Nisha är redaktörer för den jubileumsbok: Strebrar, fraspolitiker och alla vi andra, som SSU ger ut lagom till denna sin 90-årsjubileumskongress. Ett intressant samtal om en bok för nya och gamla SSU:are, av nya och gamla SSU:are. Titeln kommer av att fem undertecknare i ett upprop 1917 manade sveriges socialdemokratiska ungdom till samling i ett gemensamt förbund med orden: "Det är nödvändigt att något göres för att hindra det uppväxande släktet från att bli ytliga fraspolitiker, villiga redskap i mindre nogräknade politiska strebers händer". Samma år bildades SSU.

Boken är en krönika, eller egentligen en samling många olika krönikor, över SSU:s organisatoriska och idépolitiska historia, med fokus på hur organisationen både möjliggjort och försvårat idépolitisk utveckling inom det socialdemokratiska ungdomsförbundet under åren. Det är dessutom en ganska rak berättelse om ett stundvis konfliktfyllt förbund där bl.a. Bo Bernhadsson beskriver kongresser fyllda av både stenhård oförsonlighet och mer eller mindre lyckade försök till fredsmäkleri.

Efter denna min första SSU-kongress känns det ändå som om den jubileumsbok som nu givits ut faktiskt skulle kunna vara mer av en historisk bok än en bok som beskriver det SSU som byggs idag. Kongressen har varit (relativt) ärlig och öppen, med kul debatt och (inte alltid, men ofta) kompromissande FS-ledamöter när så krävts. Försonlighet, är det ord som kommer till mig. Konflikt är en del av det politiska arbetet, det är sant, men kompromissande är dess lika nödvändiga parhäst. Den här kongressen har innehållit mer av det senare än det tidigare. Det bådar mycket gott.

Inga kommentarer: