fredag 3 augusti 2007

Den kristna vänstern samlas

Under denna helg samlas den kristna vänstern i Ädelfors i Småland. På programmet står bl.a. muslimska medlemmars rätt att bilda eget distrikt, Mellanösternfrågan, "Tro och politik" och asylsökandes rätt till subventionerad sjukvård. Andaktsstunder, böner och efterrätt till lunchen skiljer denna kongress från andra kongresser jag varit på. Dessutom är delegaternas medelålder något högre än på ex. s-studenters samlingar.

Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud inledde Broderskapskongressen under torsdagen med att prata om det han anser vara vår tids tre nya utmaningar: globaliseringen, tillväxtens begränsningar och värderingsförskjutningarna. I globaliseringens tidevarv behövs en socialdemokrati, och socialdemokratiska sidoorganisationer, som sätter de internationella rättvisefrågorna främst och som vågar se vårt eget ansvar för den internationella utvecklingen. Miljöförstöringen kräver en ny syn på tillväxt och de värderingsförskjutningar inom flera olika politikområden som den borgerliga regeringen just nu lägger grunden för måste vi värja oss mot även inom socialdemokratin. Jämlikhet och solidaritet är eviga värden och har inget med nu och då att göra.

Broderskap antar utmaningen som den svenska konservativa kristna högern utgör och vill vara en öppen och progressiv rörelse för troende av flera varianter, tvärtemot de högerkristnas tro på att somliga "tror rätt". S-studenter och Broderskap har haft en del samarbeten under tidigare år - hoppas på fler.

Peter Weideruds inledningstal återfinns här.

Inga kommentarer: