onsdag 14 oktober 2009

S-studenters 10-talsprogram ute snart!

Inom mycket kort släpps s-studenters 10-talsprogram (den 28 oktober, partikongressens öppnande och släppfest). Ur säljbladet:

2010-talet står för dörren.
Ekonomin och klimatet krisar.
Socialdemokratin befinner sig i opposition.
Det är läge att fråga sig: vad vilja socialdemokratin med världen och makten idag?

År 1989 publicerades 90-talsprogrammet på Tiden förlag - ett försök att förutspå och lägga fram en socialdemokratisk politisk strategi för 1990-talet. År 2009, lagom till socialdemokraternas partikongress och ett år innan riksdagsvalet 2010, ger S-studenter ut 10-talsprogrammet - ett försök att samla ihop den socialdemokratiska debatten och formulera politiska principer för hur en modern, frihetsivrande jämlikhetspolitik för 2010-talet borde se ut.

"Vi som skrivit denna bok är socialdemokratiska studenter. Vi skriver för att försöka förstå den tid vi lever i. Vi känner ingen nostalgi över svunna tider eller beröringsskräck med gamla spöken - däremot en längtan efter ett politiskt sammanhang som kan hjälpa till att göra världen bättre. Vi tror att socialdemokratin behövs, att jämlikheten behövs. Vi tror att stressen, skövlingen och marknadens primat gör världen ohållbar och att politiken därför måste återta sin plats i samhällsutvecklingens mitt."

Beställ ett recensionsexpemplar (gratis) eller köp boken genom att maila debattskrift@s-studenter.se.