tisdag 10 juli 2007

Skatteseminarium

Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i förmiddags bådar gott inför den skatteöversyn som ska göras inför valet 2010. Nuder inledde skarpt med att presentera skattepolitiken som ett ämne som "väldigt många har väldigt många synpunkter på". Jo men visst. Bland uppdragen för översynen ingår bland annat att se över ny förmögenhetsskatt, brytpunkten för den statliga inkomstskatten, höjd marginalskatt för höginkomsttagare, kapitalbeskattningen, fastighetsskatten, miljöskatterna, införandet av ett skattegolv och kommunernas beskattningsrätt. Det konstaterades att skattefusket uppgår till närmare 100 miljarder per år, bidragsfusket till c.a. 4 miljarder per år och att skattesänkningar ofta fått ersätta bidragshöjningar. Seminariet avslutades med obligatoriskt raljerande över regeringens hushållsnäratjänst-politik samt konstaterandet att alliansen förmodligen förlorar lika mycket idag på samma skattefråga som lyfte dem till valseger för exakt ett år sedan: fastighetsskatten.

God pedagogik, god skattepolitik.

Inga kommentarer: