fredag 29 juni 2007

Inte vilken helg som helst

På måndag morgon möts morgontrötta av ett lite annorlunda land. En blå tråd löper igenom de lagändringar som alltför beskedligt träder i kraft under helgen. Från och med måndag får vi:

  • Hårdare straffbestämmelser för bidragsbrott. Myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor är tvungna att anmäla misstänkta bidragsbrott till polisen (Så avskaffas snällismen).
  • Rätten att begränsa arbetssökandet till det egna yrkesområdet och närområdet under de första 100 ersättningsdagarna avskaffas (Så avskaffas snällismen).
  • Skattelättnader för hushållsnära tjänster införs. (Att det inte finns någon forskning som visar att dessa subventionerade hushållsnära tjänster har effekt på vare sig sysselsättning, den svarta arbetsmarknaden eller ojämställdheten skiter alliansen i. Fler medelklassnära tjänster åt medelklassen!).
  • Alliansen skriver: ”Inskränkningarna i landstingens möjligheter att överlämna driften av regionsjukhus, regionkliniker och övriga sjukhus till annan, upphävs.” Kravet på minst ett sjukhus i offentlig regi i alla landsting avskaffas (Till marknadens lov).
  • Skyldigheten att söka tillstånd hos länsstyrelsen för försäljning av hyresfastigheter i kommunala allmännyttiga bostadsföretag upphör (Till marknadens lov).
  • I skolan kan både störande föremål och störande elever omhändertas eller stängas av (Tur att det är sommarlov ).
  • Integrationsverket läggs ned. ”Ett flertal myndigheter får nya uppgifter” skriver alliansen (Jojo, vissa ska göra lite ditt och andra ska göra lite datt så gör ingen något av värde alls).
  • Arbetsgivarna är inte längre skyldiga att anmäla lediga platser till den offentliga arbetsförmedlingen (i stället för arbetslinje – arbetsgivarlinje).
  • Kommunen får ansvaret för tillsynen av solarier (antar att detta var ett snabbeslut i riksdagen mot bakgrund av det exploderade solariet i Hornstull i Stockholm under gårdagen).

Är du en manlig svenskfödd arbetsgivare med en stabil årsinkomst på 350.000 och välartade solariebruna barn har du all anledning att skratta hela vägen hem från jobbet idag.

Trevlig helg!

Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/47/00/94c32556.pdf

1 kommentar:

Johanna Falk sa...

Grymt bra inlägg!