onsdag 5 september 2007

Tack och hej - Odenberg

Från fryntlig hård hök till moderatmjukis i försvarsdepartementet. Tolgfors har varit flyktingpolitisk talesman, jobbat i Röda Korset och vapenvägrat, i bjär kontrast mot reservofficeren Odenbergs mer hårdnackade politiska karriär. Framför allt får nu regeringen en försvarsminister som vill rusta ned försvaret, Borg får en försvarsminister som inte säger nej och alliansregeringen undvikes anklagelser om splittring. Odenbergs avgång är kortsiktigt uppseendeväckande men i det långa loppet rensar det regeringen från "de gamla moderaternas" missnöje med den mer ljusblå färgen i finansdepartementet.

Inga kommentarer: