torsdag 6 september 2007

Ibland välkomna, ibland inte

Med lokaltåg bakom Pågatåg och Krösatåg från Kalmar till Växjö för mer kampanjande. Ett universitet med vänsterstyrd kår som gärna släpper in oss - det är lätt att vara sosse.

Annars har vi haft en del problem med kårer på universitet och högskolor som inte velat släppa in "politiska organisationer" (vad nu det är, eller snarare - vad är det inte?) i högskole-/universitetslokalerna. En helt ovetenskaplig känsla säger mig att det blir vanligare. Med motiveringen att kåren bör vara "partipolitiskt obunden" vill man inte ha politiska partier eller organisationer i kåren, eller ens i kårens lokaler på somliga ställen, varpå kåren naturligtvis kan fortsätta bestå av ett dumliberalt festfixargäng med kliande ryggar som gör ifrågasättandet av kårobligatoriet fullt förståeligt. Ibland är motiveringen i stället att kårerna inte vill ha in Sverigedemokraterna i lokalerna, vilket ju också är förståeligt, men orimligt om det också innebär att partipolitisk verksamhet helt bannlyses från alla studentsammanhang. Studenterna, om några, borde väl ha goda möjligheter att motstå SD´s enformighet, och partipolitiskt informerade studenter än mer så. I alla länder i alla tider är studenterna bland de mest politiskt intresserade, informerade och engagerade. Varför avpolitiseras högskolorna och studentkårerna i vårt land just nu?

Lite förbiskyndande stormfälld skog senare är vi tillbaka i Lund för hälsningsgille av nyanlända lundastudenter morgens.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Visst är det väl så att högskolor inte har rätt att neka politiska organisationer -oavsett vad det är- tillträde?

Pelle Rödin sa...

Nej, men studentkårer har rätt att neka andra föreningar tillträde, precis som en studentkår inte kan tvinga sig in på någon av S-studenters klubblokaler. Däremot är det dumt och tråkigt när politiska organisationer blir utestängda.

Vägen för att komma in tror jag går genom samtal, dialog och förståelse för att folk som är engagerade i kårer och politiska studentklubbar resonerar och fungerar något olika.

Det är inte riktigt säkert att vi menar samma sak med "avpolitisering". Men det är fler kårer som har listval och politiska föreningar som naturligt inslag nu jämfört med för några år sedan, så på det sättet stämmer det inte. Troligen inte på något annat sätt heller. Och att kalla de kårer som inte har ett aktivt politiskt studentliv för "dumliberala festfixargäng" är helt enkelt bara... dumt.